1 Primtall og divisorer

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne


gjengi Euklids bevis for at det fins uendelig mange primtall, bruke Eratostenes’ såld til å finne primtall og gjøre rede for Fermat-tall og Mersenne-tall i den historiske jakten på primtall

planlegge, utføre og presentere et selvstendig utforskende arbeid i et emne tilknyttet hovedområdet

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 31.08.2016

© Cappelen Damm AS