2 Kongruenser og koder

  Mål for opplæringen er at eleven skal kunne


gjøre rede for praktiske anvendelser av kongruensregning i kryptering og feilrettingskoder

planlegge, utføre og presentere et selvstendig 
utforskende arbeid i et emne tilknyttet hovedområdet

bruke kongruensregning til å analysere delelighet, løse lineære kongruenslikninger og avgjøre om enkle diofantiske likninger har løsninger
Cappelen Damm

Sist oppdatert: 31.08.2016

© Cappelen Damm AS