3 Komplekse tall

  Mål for opplæringen er at eleven skal kunne


bruke de fire elementære regningsartene, rotutdragning, absoluttverdi og konjugasjonsreglene for komplekse tall, med og uten digitalt verktøy

Sigbjørn Hals har lagd et hefte som forklarer hvordan vi kan bruke GeoGebra til matematikk med komplekse tall.

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 31.08.2016

© Cappelen Damm AS