4 Trigonometri og komplekse tall

 Mål for opplæringen er at eleven skal kunne


bruke de fire elementære regningsartene, rotutdragning, absoluttverdi og konjugasjonsreglene for komplekse tall, med og uten digitalt verktøy

bruke geometrisk representasjon av komplekse tall, regne med komplekse tall på trigonometrisk form og på eksponentiell form og bruke de Moivres formel

finne komplekse n-te røtter og løse førstegrads- og andregradslikninger med komplekse koeffisienter

gjøre rede for og presentere hovedtrekk i de komplekse tallenes historie fra renessansen til Caspar Wessel

gjøre rede for og presentere et selvvalgt emne knyttet til anvendelse av komplekse tall

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 31.08.2016

© Cappelen Damm AS