5 Sannsynlighetsfordelinger

 Mål for opplæringen er at eleven skal kunne


gjøre rede for begrepene fordeling og stokastisk variabel for endelige utfallsrom, og finne forventning, varians og standardavvik for en stokastisk variabel

gjøre rede for betydningen av normalfordelingene og regne ut sannsynligheter knyttet til dem

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 31.08.2016

© Cappelen Damm AS