6 Normalfordeling og statistikk

  Mål for opplæringen er at eleven skal kunne


gjøre rede for betydningen av normalfordelingene og regne ut sannsynligheter knyttet til dem

bruke sentralgrensesetningen til å beregne sannsynligheter for summer av uavhengige stokastiske variabler og binomiske fordelinger

planlegge, utføre og presentere en oppgave knyttet til statistiske anvendelser av sannsynlighetsregning i hypotesetesting eller utvalgsundersøkelser

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 31.08.2016

© Cappelen Damm AS