Feil i oppgaver / fasit

 

Side 201
Her er det en feil i andre setning:
Binomisk fordeling og normalfordeling
Et binomisk forsøk består av n uavhengige delforsøk der sannsynligheten for hendingen A er lik p i hvert delforsøk. La X være antallet ganger A inntreffer. Hvis n · p > 5 og n · p · ( 1 – p) > 5, er X tilnærmet normalfordelt med forventningsverdienconverted/dfb4b9f9f0cce0210cafa56d4666be39.png = n · p og variansen Var(X) = n · p(1 – p).

Side 216
Oppgave 2.172 c)
Tallkodene i tredje rad skal ikke stå der.

Side 217
Oppgave 2.231 c)
Vis at 13 går opp i 508 + 4.

Side 220
Oppgave 2.306 b) 1)
ÅLKALT

Side 246
Oppgave 6.125 c)
P(X > 175) =converted/dfb4b9f9f0cce0210cafa56d4666be392.png

Side 261 (bokmålsutgaven)
Fasit 2.52 a)
x = 8 (mod 69),  x = 31 (mod 69) eller x = 54 (mod 69)

Side 262
Fasit 4.11 a)
u = 120°, v = 200°, w = –150°

Side 263 (bokmålsutgaven)
Fasit 4.62
  converted/dfb4b9f9f0cce0210cafa56d4666be393.png           converted/dfb4b9f9f0cce0210cafa56d4666be394.png

Side 264 (bokmålsutgaven)
Fasit 5.11 c)
P(X < 3) = 0,832         P(Y < 2) = 0,564

Side 265 (bokmålsutgaven)
Fasit 5.51 a)
E(X) = 1       Var(X) =converted/dfb4b9f9f0cce0210cafa56d4666be395.png

Side 267
Fasit 2.143 b)
1) —3     2) 8

Side 270
Fasit 3.303  converted/dfb4b9f9f0cce0210cafa56d4666be396.png  
ogconverted/dfb4b9f9f0cce0210cafa56d4666be397.png  

Side 271
Fasit 4.240 a)
z = 3√2 · (cos 45° + i sin 45°)
                   c) 8 · (cos 120° + i sin 120°)

 

 

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 10.10.2011

© Cappelen Damm AS